Rotterdams Onderwijsmanifest

In Rotterdam zorgen we samen voor een tolerant klimaat op onze scholen. Ben je het hier mee eens? Bekijk en onderteken hier het manifest.

Ga naar het Rotterdamse onderwijsmanifest →

Schiedams Onderwijsmanifest

Ga naar het Schiedams onderwijsmanifest →


Anders op school

Informatie voor scholen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit.

Goed omgaan met seksuele diversiteit draagt bij aan een sociaal veiliger schoolklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Scholen in Rotterdam e.o. die aandacht aan seksuele diversiteit willen besteden, vinden hieronder het ondersteuningsaanbod van 7 samenwerkende organisaties. Elke organisatie heeft een uniek aanbod: van klassenvoorlichting over homoseksualiteit, diversiteit of pesten, tot specifieke docententraining. Van schooladviestrajecten tot gastlessen en theatervormen. Voor een aanpak op maat, passend bij de eigen identiteit en samenstelling van de school, vindt u hier uw gesprekspartner. Onderstaande organisaties werken veel samen met VO-scholen, maar ook met PO, MBO, HBO en WO. Binnen het 'Rotterdams Onderwijsteam' werken we samen en stemmen we het aanbod af op vragen uit het onderwijs.

Aanbod

 • Veilige School Rotterdam biedt LHBT-voorlichtingsprogramma's aan die aansluiten bij de behoefte van schooldirecties en -besturen van alle typen middelbaar onderwijs. Tegelijk zijn de lesprogramma's afgestemd op de verplichtstelling van voorlichting die inmiddels voor middelbare scholen geldt. De voorlichtingsprogramma's bestaan per leerjaar uit verschillende methoden. Zo maakt een leerling steeds kennis met relevante aspecten van seksuele diversiteit. In andere delen van het land zijn deze programma's al jaren een succes.

  Veilige School Rotterdam heeft een vaste kern goed opgeleide en ervaren voorlichters. Binnen de opleiding besteden wij aandacht aan de verschillende maatschappelijke achtergronden van Rotterdamse leerlingen.

  Veilige School Rotterdam is een samenwerkingsverband van COC Rotterdam en Apollo Rotterdam.

 • Apollo is een vereniging voor lesbische, bi- en homojongeren tot en met 26 jaar. Apollo bestaat al bijna 40 jaar en is daarmee de oudste homojongerenvereniging van Nederland en Europa. De vereniging bestaat zoals de meeste uit een bestuur en draait volledig op vrijwilligers.

 • COC Rotterdam e.o. zet zich al meer dan 65 jaar in voor de belangen van Rotterdamse lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's), met als doel de bevordering van emancipatie en sociale acceptatie van LHBT's. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van voorlichting, gespreksgroepen, thema- en discussieavonden.

 • RotterdamV draagt bij aan de integratie van seksuele diversiteit in de Rotterdamse samenleving. RotterdamV traint en adviseert professionals, biedt hulp en consultatie. Wij werken op maat samen met onderwijsinstellingen om scholen veiliger en toleranter te maken, en de kans op schooluitval te verminderen.

  Schoolleiders adviseren wij over homovriendelijk schoolbeleid. Voor docenten is de Roze op School-training, gericht op bespreekbaar maken in de klas. De themabijeenkomst Homospecifieke leerlingbegeleiding voor schoolmaatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren en mentoren gaat in op individuele begeleiding.

  We werken voor het hele onderwijs: PO, VO, MBO, HBO en WO. U kunt ons tevens benaderen voor gastlessen, presentaties, schooldebatten en workshops tijdens studiedagen.

 • RADAR is het Rotterdams kenniscentrum Gelijke Behandeling en Discriminatie. RADAR heeft een divers onderwijsaanbod op het vlak van seksuele diversiteit en discriminatie zoals:

  • Verder kijken dan je neus lang is! : voorlichtingsles voor groep 7-8 van het BO over pesten.
  • Respect4all : voorlichtingsles voor leerlingen vanaf de derde klas van het VO over respect en homoseksualiteit.
  • Living library : levendige verhalen voor leerlingen van het VO (onderbouw en bovenbouw).
  • Powerdag : 1-daagse training voor een grote groep van leerlingen en docenten van het VO. Een grensverleggende methode om pesten tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren.
  • Discriminatie in de klas : workshop voor docenten over hoe je discriminatie en homoseksualiteit bespreekbaar maakt onder leerlingen.
 • Het RCTH produceert theatereducatieve projecten rondom grootstedelijke problematieken zoals seksualiteit, geweld, discriminatie, eenzaamheid, diversiteit en alcohol en drugs.

  In seizoen 2013/2014 biedt het RCTH de voorstelling 'Gay in de stad' aan. In de voorstelling maken de leerlingen een reis langs emotionele, grappige en ontroerende verhalen over homoseksualiteit. Na afloop gaan de spelers in gesprek met de leerlingen en dagen hen uit om hun eigen verhaal te schrijven. Boeken vanaf september tot december.

  Ook dit seizoen de voorstelling 'bloedverwanten' naar het boek van Han Nefkens. Twee broers vertellen hun levensverhaal over hun homoseksualiteit, over hun geheimen en verlangens. Ook zijn ze beide ziek. Een emotionele voorstelling. Voor de bovenbouw van het VO, MBO en HBO. Na afloop een gesprek met de leerlingen/studenten. Boeken van mei tot december.

 • De Geweldige School is gespecialiseerd in het bespreekbaar maken van geweld en pesten in alle typen van onderwijs. Wij maken de groep bewust van oorzaken en gevolgen van geweld en pesten voor zowel slachtoffers, daders als meelopers. Het project De Geweldige Klas bestaat uit een bijeenkomst voor docenten en mentoren, 4 blokuren voor de klassen en een ouderavond.

Schiedams Onderwijsmanifest

Ga naar het Schiedams onderwijsmanifest →